BASUSAD

1
YAĞMURLAMA

Sulama Sistemleri

2
DAMLA

Sulama Sistemleri

3
TAMBURLU, PİVOT

Sulama Sistemleri

4
BORU ve EKİPMANLAR

Derneğimizin amacı; suyun ekonomik kullanımının ve sulama sistemlerinin öneminin giderek arttığı toplumumuzda, basınçlı sulama sistemlerinin Türkiye’de tesisi, yaygınlaştırılması ve kaliteli üretimi konularında üyelerinin hak ve menfaatlerini koruyarak, basınçlı sulama sistemlerinin üretimin ve ticaretini yapan dernek üyelerini (kamu ve özel) bir çatı altında toplamak, aralarında mesleki dayanışma, yardımlaşma, işbirliğini geliştirmek, bilgi alışverişini sağlamaktır.

Türkiye'de Sulama

Ülkemizde sulama ve sulama sistemleri ve uygulamalar

BASUSAD

Misyonumuz

Üreticilerimizi kıt su kaynaklarımız konusunda bilinçlendirmeye çalışmak, sektörün teknolojik olarak gelişimine katkı sunarak kapasite kullanımını artırmak, gerektirdiğinde resmi ve özel kurumlarla basınçlı sulama sistemlerine yönelik danışma kurulları oluşturmak suretiyle kamuoyunu bilinçlendirmektir.

BASUSAD

Vizyonumuz

Çevre bilincine ilişkin duyarlılığı arttırmak, tarımsal üretimde kullanılan sulama suyuna ilişkin farklı sulama tekniklerinde modernizasyona gidilmesini sağlamak, toplumsal bilince katkıda bulunmak, kamu oyunu bilinçlendirmek.

Basınçlı Sulama Sanayisinde Öncü...

Scroll to Top