Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında, Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında, Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında, Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2021/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Kapsamında 18. Etap Ugulama Rehberi Güncellendi

Tebliğ kapsamında yapılacak başvurular; Bu Tebliğ kapsamında yapılacak başvurular; 2023 yılı için başvuru tarihi 1 Ocak – 17 Mart tarihleri arasında,  8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hal ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerindeki  başvurular ise  8/5/2023 tarihine kadar yapılabilir

18 Etap Uygulama Rehberi.pdf

18 Etap Uygulama Rehberi .docx

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA TEBLİĞ

Scroll to Top