HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

Basınçlı Sulama Sanayicileri Derneği (BASUSAD) 2008 yılında Ankara’da basınçlı sulama ekipmanlarını üreterek veya ithal ederek piyasaya arz eden kuruluşların bir araya gelmesi ile kurulmuştur. Derneğin kuruluş amacı; Suyun ekonomik kullanımının ve sulama sistemlerinin öneminin giderek arttığı toplumumuzda, basınçlı sulama sistemlerinin Türkiye’de tesisi, yaygınlaştırılması ve kaliteli üretimi konularında üyelerinin hak ve menfaatlerini koruyarak, basınçlı sulama sistemlerinin üretimin ve ticaretini yapan dernek üyelerini (kamu ve özel) bir çatı altında toplamak, aralarında mesleki dayanışma, yardımlaşma, işbirliğini geliştirmek, bilgi alışverişini sağlamaktır.

Bu amaçla ilgili Bakanlıklar sivil toplum kuruluşları, çiftçiler, tüketiciler ve kamuoyu ile iletişim içerisinde onlara bilgi aktararak ürünlerin tanıtılması ve pazarlanması faaliyetlerine yardımcı olmaktır. Bunlara ilaveten dernek üyelerinin yurtiçi ve yurtdışındaki ilgili meslek kuruluşları ile ticari ve mesleki işbirliğiyle çalışmalar yapmasına, projeler yürütmesine, seminerler, sempozyumlar, konferanslar düzenlenmesine, fuarlara katılarak sulamada, tarımsal üretimde ve tarımsal sanayide basınçlı sulama yoluyla verim ve kaliteyi arttıracak teknolojileri üyelerine ve kamuoyuna sunarak, “Türkiye’de Basınçlı Sulama Sistemleri Sektörünün’’ yapılanmasında ve dolayısıyla Türk tarımının gelişmesine katkıda bulunmaktır. 2016 yılında dernek merkezi İstanbul’a taşınmıştır ve dernek halen faaliyetlerine İstanbul’da devam etmektedir.

Misyon

Üreticilerimizi kıt su kaynaklarımız konusunda bilinçlendirmeye çalışmak, sektörün teknolojik olarak gelişimini katkı sunarak kapasite kullanımını artırmak, gerektirdiğinde resmi ve özel kurumlarla basınçlı sulama sistemlerine yönelik danışma kurulları oluşturmak suretiyle kamuoyunu bilinçlendirmektir.

Vizyon

Çevre bilincine ilişkin duyarlılığı arttırmak, tarımsal üretimde kullanılan sulama suyuna ilişkin farklı sulama tekniklerinde modernizasyona gidilmesini sağlamak, toplumsal bilince katkıda bulunmak, kamu oyunu bilinçlendirmek

Scroll to Top