Dünya Su Günü Mesajımız

Dünya Su Günü Mesajımız

Her yılın 22 Mart tarihi Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun kabulü ile azalan tatlı su kaynaklarının önemine dikkati çekmek amacıyla Dünya Su Günü olarak kutlanmaktadır.

Günümüzde ülkemizde kullanılan suyun dörtte üçü tarımsal sulamada kullanılmaktadır. Tarımsal sulamanın da dörtte üçü “vahşi sulama” yöntemi ile yapılmakta ve bu yöntemle yapılan sulamada da suyun yarısı israf edilmektedir. 

Sonuç olarak bugün kullandığımız toplam suyun yaklaşık %40’ını israf ediyoruz.

Su kısıtlı bir doğal kaynaktır, su arzını artırmak mümkün değildir. Bu nedenle suyun bilinçli, verimli kullanımı yaşamsal önem arz etmektedir. 

Basınçlı Sulama Sanayicileri Derneği olarak bu konudaki çözüm önerilerimizi bir kez daha kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.

  • Havza bazlı su ve üretim planlaması yapılmadan yeni sulama altyapısı projelerine başlanmamalıdır.
  • Beş yıllık bir dönem için sulama yatırımlarının yatırım bütçesi içindeki payı %15 düzeyine çıkarılmalıdır.
  • Yeni altyapı yatırımları yerine %50 ye varan su kayıplarının yaşandığı mevcut açık sistemler içinde borulu sisteme döndürülebilecek olanlarının yenilenmesine öncelik verilmelidir. Böylelikle çok daha düşük maliyetlerle su tasarrufu sağlanabilecektir.
  • Sulama Altyapı Projeleri ve Tarla İçi Sulama Projeleri birlikte planlanmalı, bütçelendirilmelidir. Aksi halde tamamlanan Sulama Altyapı Projesi ile tarla içinde basınçlı sulama sistemleri kullanımı her zaman sağlanamamakta ve çeşitli nedenlerle çiftçi yüzey sulamayı sürdürebilmektedir.
  • Tarla İçi Sulama Projelerinin maliyeti Sulama Altyapısı Projelerinin dörtte biri kadardır ve yatırım yılı içinde katma değer yaratmaktadırlar. Bu nedenle yeni altyapı yatırımlarından ziyade halen yüzey (vahşi) sulama yapılan Tarla İçi Sulama Sistemlerinin basınçlı sistemlere dönüştürülmesine öncelik verilmelidir. 
  • Tarla İçi Sulama Yönetimi (planlama, proje geliştirme, izleme ve kontrol, eğitim) yeniden yapılandırılmalıdır.
  • Tarla İçi Basınçlı Sulama Sistemlerine kullanıcıların erişimi kolaylaştırılmalıdır (KDV indirimi, hibeler, sıfır faizli krediler, kamu bankaları yanı sıra özel bankaların basınçlı sulama kredisi faizlerinde de sübvansiyon uygulanması vb.)
  • Vahşi sulamaya izin verilmemelidir.
Scroll to Top