Basusad Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı!

Basusad Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı!

BASUSAD Olağan Genel Kurul Toplantısı 3 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 2020 ve 2021 yıllarına ait Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Mali Tablolar, 2022 Tahmini Bütçesi görüşülerek onaylanmış, Yönetim Kurulu ibra edilmiştir ve Dernek organları için seçim yapılmıştır.


Genel Kurul’u takiben yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Yönetim Kurulumuz aşağıdaki gibi görev paylaşımı yapmıştır;- Rahmi Çakarız   Başkan,- Koray Erdoğan   Üye,- Yasin Coşkun     Üye,- Serkan Karaca   Üye,- Salim Tokmak     Üye

Scroll to Top